Bolmoss-Bild - Wohnprojekt - BEMOSS
BOLMOSS

Bolmoss-Bild – Wohnprojekt

Realizácia dvoch stien z machu BEMOSS® v prevedení machu Bolmoss. U klienta sme vytvorili nadrozmerný obraz z machu a druhá stena z identického machu Bolmoss bola vytvorená ako rožná stena. Obe steny sme umiestnili do rámov.